Annons

Annonsera i Club Shows katalog!

Uppmärksamheten är extra stor vid denna speciella utställning.

Katalogen är dessutom ett tidsdokument och sparas av många.

Kommersiell annons kostar 500 kr för en helsida.

Kennelannons kostar 250 kr för en helsida.

Katalogen trycks i färg. Formatet är A5.

Sänd annons eller annonsmanus senast den 20 augusti till Håkan Dahlin på adressen hakan.dahlin@andycap.

Betala samtidigt annonsen till Labradorklubben Östras plusgiro 51 04 62-5 eller swish 123 114 90 46. Ange ”katalog annons” och namn.